munzur

Xelata Munzur Çemî

asma zerde

AŞMA ZERDE-Îbrahîmê Xaşxaşe

akman_gedik

BUDELAYÊ GIMGIMÎ

zone-ma

ZİWAN/ZON ÇİKO Û SENİ/SE VİRAZÎYO.

Êndî zonê xo qesê bike!

Kirmanckî zonê baw û kalê ma wo - Êndî zonê xo qesê bike! -Zonê ma vengê ma wo -Zonê xo Bixelesne ra!

Cemxaneyê Berlînî de Kursê Kirmanckî Seke zanîno 2014 ra nat Cemxane de Kursê Kirmanckî êno dayene. Emser kursê Kirmanckî 19.01.2019 de rêyêna dest keno ci. Kurs hefteyêde ju roje, rojanê semeyî virazîno. Kurso verên seba kesanên ke newe dest kenê Kirmanckî musayene 2 sahate derse (45+45 deq.) anceno û sahate 14:30 ra hetanî 16:10 dewam keno. No mîyan de 10 deqeyî bîne est a. Kurso diyin seba Kirmanckî zanoxan ancîya 2 sahate derse (45+45 deq.) anceno û sahate 16:15 ra hetanî 17:55 dewam keno. Nê kurs de kî 10 deqeyî bîne est a. Kurs Cemxane de virazîno.

Adres: Cemxane Waldemarstr. 20 10999 Berlin

Şahîya Kulturê Kirmancan