Rindo Sûr


Bena Hol!
Aşme peyê hewrî ra vejîyabî û ez kewta xeyalan,
nezdîyê çimanê mi ra henara qetîna asêna
mîyanê daran ra di hechecikî mi de qîrenê
mi destê xo kerd ra derg û henara sûre pêgirewte
henare mi rê bermê û va “Beno hol!”

Wisar bî, roj peyê koyê nizmî ro vejîyêne,
ti xeyalê xo ra xêrîb bîya, hurdî-hurdî bermaya
Vilikî kesk, sur û zerdî xemgîn manenê
yew xalofir yeno vengraxoîstene û vano “Beno hol!”

Caykê beno caykê nêbeno, yew cinîke bena
cinîka mureyan esta, mureyê kesk, sur û zerdî
aye ra vajê; vaje ke wa bimuso!
ziwane mureyan esto û vanê ma şime ya bimanîme
mureyên cinîke de huyêne û vatêne “Beno hol!”

Rindo Sûr
2013, Berlin