ALİ ŞEKER

340

SEKE EZ BERMENA

Xatirayê welatî kuçeyanê şaristanî de

Sey mixode jengin

Ameyne kuwayêne mezgê mi ro

Çi heyf ke ez nêşîkîna

Serran apey de bigêyrenî ra

Nê destê mi de, sey demê verênan jû çîyode tilsimin,

Nê zî sey demê fîlmanê nikayînî,

Mîstîk û fantastîk jû qewetade bêhemde esta

Zafşenik tede çend temenêyî ameye werdene, nê kuçeyan de

Gencî ameye dinya û gencî şîye…

Nasî, nenas û dostî, pîr û kalan dinya vurna

Emirdergîye û hîrayîya mezelan têvirane de rakewftîya

Ax! Nê usare zureyînî, ax no meşîyayîşo qelebelix

Nê laserê însananê zurekeran

Nê kuçeyan de hêrdişa mina sîyaye bîye sipê,

Rîyê kuçeyan zî bî kehen…

Xemgînîyîya de giranê pirozîyayêne alişkanê mi ra

Ax! Nê kuçeye xeribî,

Ax! No qelebelixe merdimananê murizinan

Ez berkenî bena, mîyanêyê nê hende însananê nenasan de

Hêsîrê çimanê mi bêwaştişê mi,

Axme bîyêne nê kuçeyan

Çimanê jû candoxê ra, seke ez bermena

Mîyanê na bêkesîye de

Vîramayîşê welatî candox bîyêne

Û ez dejnenê na vîstike de

Û ameyne war hêsîrî

No demode kilmek dilop – dilop.

Çilkîne, çilkîne…

Ez hayo bi beçika nîşangehe asena

Mîyanê nê qelebelîxî de, mi lingê şanita rê erd

Di – hîrê gamî û yew zengu

Û ez to pawena, sey vîramayîşode weşik…

Ali Şeker

343

NO SENÎ HISODE BÊHALÎN O ?

No senî hîsode béhalîn o

Pêşkare canê mi bîyo

Ti vana belkî

Mi ne kuçeyanê şaristanî de

Bi emrê çendaye perperikan

Cuye derbaz kerda

Ez teyna bena xerîbê nê şaristanî

No senî fikrode bêyom o

Çembera dormeyê mi, hey şona bena teng

Bi jû destê bêçikan ameyne humaritene

Merdimo ke wayîrê kesatîye o

Dormeyê merimîde embazî, her şinê bene kemî

Rojanê verênan û xortanîye de mendîbî

Tahmê dostanîye û yaranîye

Rojane vîyarteyan de mendibî

Çayexaneye Ap Terzîyanî de

Ma çar - panc hevalî pilosîyene rê felsefê ra

Felsefê û rindîye û hewlîye ra sohbet kerdêne

Cuye de no ma rê lazim bî

Sey nan , awe û hewayî

Seke ez îta de qet nêciwîyaybî

Kemeranê gîye boranan ser de

Mi çend çift solî dirnayî

Çend paketî cixarayî fîştî ta

Gencîye û tîtalîya xo vera

Verva deryayî biquretîye

Pife hewayî kerdene, duyê cixara

To vatêne belkî

Barê na dinya mi kerdîbî pîştî

Ez tena bena xerîbe nê şaristanî....

ALİ ŞEKER