83 Sere ra dime cangorîyê Dêrsimî

Sêy Riza, Reşik Wusên, Alîyê Mîrzalîyê Silî, Findiqê Qemerî, Hesenê Îbrayîmê Qijî, Hesenê Cibrayîlî, Wusênê Sêydî:

83 sere ra dime rêyêna ê rojî,

Rojê zilum û zordarîye,

Rojê tengî, rojê meşerî,

Rojê tenya û bêkes mendena Dêrsimî, Rojê îmha û qir kerdene.

Rojê xayintîye û rojê seba qedranê şarê xo rê merdene re qayil bîyene.

Rojê xo çarşî bazar de rotiş vetene û rojê rê herdê dewrêşî wayir vejîyene.

Rojê wertere ra wedardena pîlanê Dêrsimî, pîr û rayberanê Dêrsimî û rojê sare wedardayene.

Rojê bi bombayan rijnayen û vêşnayena zîyar û dîyaranê Dêrsimî

Rojê derba pêyêne piro dayene, rojê jenosîdî.

83 sere ra ver teba pîlan û qijanê Dêrsimî darde kerdena Sê Rizayî.

83 sere naye ra ver „girmika leşkeranê dewlete, çuçikê dewlete yê bi peranê polayinan, çekê kîmyewî“ seba polîtîkaya Kemalîste, yane ju şar, ju dîn, ju zon avakerdene.

83 sere naye ra dime bi awbendan qilêrin kerdena awa fîraze, rijnayen û îmha kerdena zîyar û dîyaran.

83 sere ra dime hêna kî zê verî zilum, îmha kerdena zîyar û dîyaran, înkar kerdena zonî, kultur û dînî.

83 sere ra dime ancîya kayê Osmanijan, dek û dubareyê serdestan.

Cangorîyanê Dêrsimî raya ma kenê roştî, verê înan de sareyê xo nanîme ro.

ÎKK