Aktuelles

XEBERE NEWE

 Zonê xo bimuse!

Ma bi xêr dî gele hevalan, zê kê ṣima kî zanene, 06.04.2024 de fîlmê RA yê cemxaneyê Berlinî de êno musnayêne

 Zonê xo bimuse!

Ez Mektebê xo de Kirmanckî musena

KİRMANCKÎTEST C1


Beşdarên hêjayî yê kirmanckîtekstî,

Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza) –IKK- e. V sebeta kesanên ke wazenê angorê Çerçeveyê hempar yê Ewropî yê Referansanên sebeta zonan zanayena xo ya ziwanê Kirmanckî sewîyeya C1 de bidêrê pêmnayene, Kirmanckîtest C1 kerdo amade.

Kirmanckîtekst çi ko?

Testê Kirmanckî C1 ziwanê Kirmanckî sewîye de zaf berz de îmtîhan keno. No îmtîhan sebeta kesanên ke wendene, karê xo yê komelkî, profesîyonel ya kî akademîk de Kirmanckî qesêkerdoxan o. Taybetîyê kî kesên ke wazenê mekteban de, baxçeyê domanan de zê maliman û perwerdekerdoxan bixebetîyê ya kî tercumanîye bikerê, kunê nê îmtîhanî.

Şima şîkînê sewîyeya C1 de çi bikerê?

Sewîyeya C1 de şima şîkînê xo bi awayêde fekkî û zelal îfade bikerê. Şima şîkînê çekuyan û gramerî sewîyeyêde berze de fam bikerê, qesê kerden ya kî nivisnayena xo angorê waştiş û armancanên xo bixebetnê.

Strukturê îmtîhanî senên ê?

Îmtîhan beşanên niviskî û fekkî ra virazîyo û pêro pîya 4 sahatî dewam keno û 20 deqa mabên est o. Verê îmtîhanê fekkî sebeta beşdaran 20 deqayî demê amedekarîye est o. Îmtîhano fekkî kî eynî roje de virazîno. Sebeta haydarîya zafêrîye şima şîkînê bi raya info@institute-kirmancki.de û 0152 13598751 bikuyê têkilîye.

Kesên ke wazenê nê îmtîhanî de bibê beşdar, keremê xo ra formularo kaleke de ro, bikerê pir û biruşnê.

FORMULAR

  Dersa kirmanckî/zazakî Berlin-Kreuzberg Otto-Wels-Grundschule de zê grupa karî, seba şagirtanên sinifa 1. ra hetanî 6. êna dayene.

  Na derse bêpere wa û hefte de 2 sahatî ya. Derse de beşdar bîyayiş qarna de êno nivisnayene.

  Ma û pîyî şîkînê domananên xo seba na derse qeyd bikerê.

  Na heqêde resmîya.

  Ma, Înstîtutê ^ziwan û Kulturî (Zaza)-IKK.e.V. Berlin seba ke dersa zonê ma Otto-Wels-Grundschule û mektebanê bînan de kî bêro dayene, şima ra dexalet kenîme, ke şima domananê xo seba dersa kirmanckî/zazakî qeyd bikerê.

  Seba naye kî şima şîkînê ma de bikuyê kontak.


  Seba dersa „Kirmanckî/Zazakî zonê maye“ qeyde!

  Anmeldung für die AG „Herkunftssprache Kirmanckî/Zazakî“

  Êndî zonê xo qesê bike!

  Kirmanckî zonê baw û kalê ma wo - Êndî zonê xo qesê bike! -Zonê ma vengê ma wo -Zonê xo Bixelesne ra!

  Cemxaneyê Berlînî de Kursê Kirmanckî Seke zanîno 2014 ra nat Cemxane de Kursê Kirmanckî êno dayene. Emser kursê Kirmanckî 19.01.2019 de rêyêna dest keno ci. Kurs hefteyêde ju roje, rojanê semeyî virazîno. Kurso verên seba kesanên ke newe dest kenê Kirmanckî musayene 2 sahate derse (45+45 deq.) anceno û sahate 14:30 ra hetanî 16:10 dewam keno. No mîyan de 10 deqeyî bîne est a. Kurso diyin seba Kirmanckî zanoxan ancîya 2 sahate derse (45+45 deq.) anceno û sahate 16:15 ra hetanî 17:55 dewam keno. Nê kurs de kî 10 deqeyî bîne est a. Kurs Cemxane de virazîno.

  Adres: Cemxane Waldemarstr. 20 10999 Berlin