Hawtemal

Hawtemal

Ez wazena derheqê hawtemalî de çend çekuyan bîyarî ra ziwan û binusnî. Seke şima kî rind zanê, hawtemal kulturê ma de rojanê taybetîyan ra yew rojêde muhîm û serfîraz a. Aşma adare seba ma Kirmancan aşmêde zaf taybetin a. Ma vajîme, na aşme de Qereçarşeme, Hawtemal û Newroze ênê fîraznayene.

Ez tayê xususîyetanê hawtemal ser o vineta, raştî kî derheqê hawtemalî, rutîel û tarixê na roje de her kes cîya cîya çîyan vano. Seke yêno zanayene fîraznayîşê hawtemalî ca bi ca, mintiqa bi mintiqa vurîno. Goreyê vatena tayê kesan hawtemal tayê cayan de 17ê adare de, tayê cayan de 19ê adare de û tayê cayan de kî 21ê adare de êno fîraznayene. Ganî fîraznayena na roje tam tesbît bibo û şarê ma kî goreyê naye tevdîrê xo bivîno, ke ma hawtemalê xo pîya bifîraznîme.

Kulturê ma de zaf rojên muhîmî û zaf rojên taybetî estê. Nînan ra Gaxan û Xizir bawerîya ma de zaf cayêde muhîm cênê. Qereçerseme, Hawtemal, Newroze û nîya dewam kenê. Nê rojên ma ke bêrê tesbît kerdene şarê ma kî goreyê naye nê rojanê taybetîyan bifîrazno.

Çi heyf ke nesîlo ke ma dima êno Gaxan, Qereçarşeme, Hawtemal, Xizir çik o, rind nêzano. Gere ma nê rojanê taybetîyan biresnîme nesîlo newe ke, kulturê ma dewam bikero. Yew merdim bi ziwan û kulturê xo esto. Ziwan û kulturê ma ke vîndî bibo, ma kî benîme vîndî û ma nêşikînîme ke kamîya xo ra qal bikerîme.

Merdim bi ziwan û kulturê xo est o. Dem demê ziwan û kulturê xo rê wayîr vejîyayen o. Dem demê kamiya xo rê, rumeta xo rê, roştîya xo rê, tarixê xo rê, welatê xo rê, dawa xo rê, têkoşînê xo rê wayîr vejîyayen o. Dem demê wayîr vejîyayena nê rojanê mîlîyan o.

Ez wazena bi na duwaya ke aşma aderê de êna vatene nusteyê xo bixelesnî:

Xirabîye şoro

Rindîye bêro

Tarî şoro

Roştîye bêro

Serd şoro

Germîye bêro

Dişmenî şoro

Dostîye bêro.

Şahîya Kulturê Kirmancan