Kar û xizmeta ma

Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî Kongreya Xoya 18. Viraşte

Endamê Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî - ÎKK- e. V. Berlinî 1ê gucîge 2019 de edi komela Yekmale (Yekîtîya Malbatên Kurd) de amayî pêser û kongreya xo viraşte. Kongre sahate 18:00 de destpêkerd. Bi nameyê komîteya rayeraberdişî serekê IKK Lerzan Jandîlî xebatê ke Înstîtutî serra 2018 ra hetanî nika arde sere, derheqê nê xebatan de, derheqê fînansê IKK de înformatsîyon da endaman û endaman kî no husis de pers û pêşnîyazê xo ardî ra ziwan. Peynîya kongre de komîteya rayeraberdişîya ÎKK ya newîye ame weçîntene. Nê hîre endamê ke seba komîteya rayeraberdişîya ÎKK amayî weçîntene nêwe:

Îbrahîm Beyaz- Cîhan Acar - Wusênê Gestemerde


17.03.2019 de

Bi Organîze Kerdîşê Ma Gruba Areyê Kayî Berlin de kayê xo DIL kaykerd. Gruba Areyê Kayî Berlin de 17.03.2019 hem milet fîşt huyayîş, hem kî fîşt berbîş. Gruba Areyê Kayî bi kayê xo yê newî "DIL" roja yewşemîye (17.03.2019) edi Berlin – Tîyatrom de vejîye sahne û kayê xo kay kerd. No organîze hetê Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancan (IKK- Berlin) , Cematê Dêrsimî – Berlin û Cemxane (Berlin Alevi Toplumu - Cemevi) ra amayî bî organîzekerdene.

31.03,2019 de

Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî û Yekmale pîya Newroza domanan fîraz kerde.

Ewro (31.03,2019) edi Yekmale de bi beşdar bîyena xêyle domanan Newroza domanan ameyê fîraz kerdene…

17.03.2019 de

Bi Organîze Kerdîşê Ma Gruba Areyê Kayî Berlin de kayê xo DIL kaykerd. Gruba Areyê Kayî Berlin de 17.03.2019 hem milet fîşt huyayîş, hem kî fîşt berbîş. Gruba Areyê Kayî bi kayê xo yê newî "DIL" roja yewşemîye (17.03.2019) edi Berlin – Tîyatrom de vejîye sahne û kayê xo kay kerd.

Gruba Areyê Kayî

01.05.2019 de

Ma, endama Meclîsa Şaredarîya Kreuzberg-Berlînî Berna Gezîke zîyaret kerde. Îdarekerdoxanê Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî vizerî (01.05.19) edi Kreuzberg de endama Meclîsa Şaredarîya Kreuzberg-Berlînî Berna Gezîke zîyaret kerde û bi sipasîye ju qelfê gulan taqtîme Birêz Gezîke kerd. Berna Gezîke, Partîya Keske ra endama Meclîsa Şaredarîya Kreuzberg-Berlînî ya. Nayê ra aşme avêr seba ke "Nîşangê Terteleyê Dêrsim-38î" Berlin de bero viraştene, ju onerge peşnîyazê meclîse kerd bî. Ancîya na onerge kî bi ardim û destegê endamanê Partîya Çep ê, Partîya Sosyal Demokratan û Partîya Keskê Meclîsa Şaredarîya Kreuzberg-Berlînî ra derbaz bî. No sebeb ra kî îdarekerdoxanê ÎKK Berna Gezîke re sipas kerd û ju qelfê gulan taqtîme Birêz Gezîke kerd.

17.05.2019 de

Kombîyayîşê Endamanê Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (ÎKK-e.V.) Vizerî (17.05.19) edi Yekmale de endamê ma yê ÎKK kombîyayîş de amayî têlewe û ma tayê endamê xo yê newî naskerdî. Ju kî hunermendo mano hêca Soner Soyer ma mîyan de bî. Endaman xo mîyan de rojeva kombîyayîşî û ziwan ser ro derga derg sohbet kerd…

14.06.2019 de

Atolyeya Ziwanê Kirmanckî Dest pêkerd Atolyeya ke hetê Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî ra ama organîze kerdene vizerî (14.06.19) bi bêşdar bîyena endamanê Înstîtutî edi Yekmale de dest pêkerd û na Atolya Ziwanê Kirmanckî aşme de rêye virazîna.

21.06.2019 de

HDK-Berlînî Şande Wendîşî Organîze Kerd Bî HDK (Halkların Demokratik Kongresi) Berlin de vizerî (21.06.2019) ju çalakîyê wendene organîze kerd. Kitabê Birêz Demîrtaş “Devran” û romanê Birêz Balukenî “Üç Kırık Dal” çar ziwanan (Kirmanckî, Kurmanckî, Almankî û Tirkî) de ame wendene. Bi nameyê Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî Mamoste Lerzan Jandîlî romanê Birêz Balukenî “Üç Kırık Dal” ra ju qisim çarnay bî kirmanckî û wend…

30.08.2019 de

Atolyeya Ziwanî Atolyeya Ziwanî ya ke hetê Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancan-ÎKK- e. V. Berlinî ra ama organîze kerdene vîzerî (30.08.2019) edi Yekmale de rêya di-deyîne dest bi xebatê ziwanê kirmanckî kerd. Atolye Ziwanî aşmede rêye êna viraştene.


07.09.2019 de Ma Cematê Dêrsimî Zîyaret Kerd Ma Îdarekerdoxê Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî ewro (07.09.2019) bi nameyê Komîteya Şahîya Kulturê Kirmancan şîme Cematê Dêrsimî zîyaret kerd û serekê Cematê Dêrsimî Muslum Karataş de tayê mewzuyan ser o sohbet kerd...

27.09.2019 de

Atolyaya Ziwanî Atolya ziwanîya ke aşmede rêyê êna viraştene, vizerî (27.09.19) edi Yekmale de sahate 18:30 de dest pêkerd. Raşta kî bi zaf eleqeye de rinde derbaz bî. Ma xo mîyan de na rêyê tayê çekuyanê kirmanckî ser o munaqaşe kerd û hevalan no husis de fikrê xo ard ra ziwan. Seke şima, kî zanenê ziwan deryawo û nê deryayî de ke tayê çekuyê kirmanckî ke vejîyayî serê awxe, raşta kî mordem zaf beno keyfweş.


06.10.2019 de

Kombîyayîşê Endamanê Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancan ra Ewro (06.10.2019) Endamê Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî edi Yekmale de amayî pêser, kar û gureyê Înstîtutî ser û rewşa ziwanê kirmanckî ser o qese kerd.

03.11.2019 de

Kombîyayîşê Endamanê Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (ÎKK) Endamê Înstîtutî ewro (03.11.2019) edi Yekmale de derheqê kar û gureyê Şahîya Kulturê Kirmancan a 6. de û derheqê tayê babetanê muhiman de amayî pêyser û no husus de qese kerd. Endamanê ÎKK kar û gureyê Şahîya Kulturê Kirmancan a 6. werteyê xo de pare kerd. Ancîya tayê pêşnîyazanê hevalan ser o kî derga derg ame qese kerdene û tayê qerarî amayî guretene.

17.11.2019 de

Şahîya Kulturê Kirmancan a 6. ra Emser raşta kî bi bêşdar bîyena xêyle kesan û bi alaqeyê de zaf hewle Şahîya Kulturê Kirmancan derbaz bîye…


29.11.2019 de

Atolyeya Ziwanî Nayê ra têpîya wekinitox nûskar Çeko Kocadag atolye ziwan de ca cêno û derheqê ziwanê kirmanckî de zanayîşê xo ma de pare keno.

01.12.2019 de

Endamanê Înstîtutî pîya arayîya xo werde Endamê Înstîtutî roja yewşemeyî (01.12.2019) cayê endamanê ma ra, cayê Gülten Narîne (Elit Simit Evi) de amayî têlewe û pîya arayîya xo kerde. Endamanê Înstîtutî zê her waxtî oncîya xo mîyan de ziwan û kulturê ma ser ro û tayê kî kar û gureyê Înstîtutî ser ro qese kerd. Arayiya endamanê Înstîtutî zaf rind û zaf kî weş vêrde ra.

10.01.2020 de

Atolyeya Ziwanî Kurdische Zentrum de sahate 18:00 de dest pêkerd. Ma xo mîyan de keyêpelê Atolyeya Zonî ser ro, tayê çekuyan û vîdeoyê DêrsimInfoyî ser ro qese kerd. Wusênê Gestemerde, Berlin, 17.01.2020