Pirtukê domanan

Xiznaya Çekuyan Heywanê Kuvîyî Kirmanckî 1 :

Dieses Lernsmaterial entstand im Rahmen eines Projektes „zweisprachiges Lernmaterial“ in Koope-
ration vom Institut für Sprache und Kultur der Kirmanc (Zaza) – IKK e.V., dem kurdischen Elternvereine.V. YEKMAL-Berlin und den Autoren.

No Materîyalê banderîye hetê Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza) – IKK e. V., Jutîya Malbatanê Kurdî YEKMALE -Berlîn û niviskaran çerçeweyê projekta „materî
yalê musayişî yo dizonkî de amê weşannayene.