Newroze 2018

Şahîya domanan û malbatan


Seke zanîno, her sere Newroze Asîyaya Mîyene ra hetanî Balkanan hetê gelê şaran ra, zê Afganijî, Farisî, Azerî, Kurdî ûêb êna fîraznayene.

Lê Berlîn de Newroze seba domanan û malbatan nêzîyê 20 sera êna fîraznayene. Ancîya roja 24.03.2018 de Berlîn de Newroze, şahîya domanan û malbatan amê fîraznayene.

Na Şahîya Newroze zê her sere hetê partnera kooperasîyonî yê Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza) -IKK- e. V. yî YEKMALE ra amê organîze kerdene. Kaleke Înstîtutî de partnerê kooperasîyonî yê bînî zê HILFSBUNDî, baxçeyê domanan PÎYAyî ca girewt.

Newroze de seba domanan mûzîk, sêrbaz, makyaj viraştene, adirê kampe, kela hewayî, grîl, wer, standê pirtukan est bî. Kaleka nînana de Grupa domananên baxçeyê domanan PÎYAYî, dans û govende kî program de cayê xo girewt.

Sahate 13:00 adirê Newroze amê tafîştene û sahate 13:30 bi qesêkerdişê rakerdişî yê Rayeraberdoxa YEKMALE Gunay Dariciyî dest kerd ci. Pêyco bi nameyê HILFSBUNDî Alan Dilpakî qesê kerd. Daye ra dime sereke Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza) -IKK- e. V. yî Lerzan Jandîlî qesê kerdena xo bi Kirmanckî viraşte.

Nê qesêkerdişan ra dime şahîye dest kerd ci.

Gelê ma û pîyî yê Kirmancî teba domananên xo amayî na şahîye û elaqayêde rinde musnê kar û hevalanên Înstîtutê ma û şahîya Newroze hetanî sahate 18:00 dewam kerd.
"Seba şeveknayena domanan ma nîgarên domanan rîpele nêkerdî!“