Bîyografîyê Îbrahîmê Xaşxaşe

Bîyografîyê Îbrahîmê Xaşxaşe

Îbrahîmê Xaşxaşe, sera 1961 de dewa Gimgimî Xaşxaşe de amodînya. Mektebo verên dewa xo de, mektebo berz Gimgim de wend. Tirkîya de jû dezgeyê wezîratîya edeletî de, 12 serî zê memurî xebetîya.

1988 de îmtîhanê “Fakûlteya perwerdeyê rakerdî ya Anatolî“ (Anadolu Açık Öğretim Fakültesi) yê çar serinî qezenc kerde. Hetê ra wend, hete ra xebetîya. Sera 1996 de tayê sebeban ra şî ewrupa. A rojê ra nat dîaspora de cuyê xo dewam keno. Cîya, cîya dezgeyane kulturî de xebetîya. Ne seranê peyenan de, “Înstîtutê Ziwan Û Kulturê Kirmancî (Zaza) IKK e.V. Berlin” î de zê îdarekerdoxê însîtutî aktîf xebetîno. Zewecîyayî yo û di çêneke xo est ê.

Îbrahîmê Xaşxaşe 2008î ra nat, hetê ra ju fîrma de xebetîno, hetê ra înstîtutî de xizmeta zon û kulturî keno, heto bîn ra kî bi kirmanckî şîîr û maqaleyan nîvîsneno. Şîîr û maqaleyê Îbrahîmê Xaşxaşe kovar û rojnameyanê Anê

Zûlfîkar, Semah, Vate, Bezuwar, rojname Newe Pele û medya sosyale de, kêyê peleganê edebîyatî de neşr bî.

Xelatê ke guretê:

1- Çalakîya edebîyatê Hûseyin Çelebî ya sera 2014îne de, şîîra xo “Xwezîla”ye, xelata didemîne girewte.

2- Çalakîya edebîyatê Hûseyin Çelebî ya sera 2017îne de, şîîra xo “Kewe” ye, xelata juyêmîne girewte.

Şahîya Kulturê Kirmancan