Bîyografîyê Îbrahîmê Xaşxaşe

Bîyografîyê Îbrahîmê Xaşxaşe

Îbrahîmê Xaşxaşe, 1961 Dewa Gimgimî Xaşxaşe de amo dînya. Ê, mekteb o verên dewa xo de, mektebê mîyaneyî ( werteyî ) nahîya Gimgimî Wustkura Pîle (Çaylar nahîyesî) de wend.

1977 de dest bi mektebe berzî ( Lise) kerd û 1980-1981 de qedene. Leşkerîya xo ra dime, jû dezgehê wezîratîya Edelet î de nezdîye 12 serî zê memurî xebetîya.

1988 de, îmtîhane „ Fakultêya Anatolîyê Perwerdeyê Rakerdî „ (Anadolu Açik ogretîm Fakûltesi) de, „ Şaxê îdareyê Xebatî “ yê çar serinî qezenc kerd. Hetê ra xebetîya, hetê ra kî wend. Bi no tore dewam kerd.

1996 de tayê sebeban ra welat terk kerd şî welatane tewerî. A rojê, na roja Dîaspora de cîvîyêno. Xelî Dezgehane Kulturî de ca gurewt û xebetîya. Xebatê xo yê kulturî hona kî dewam keno.

2013 de bî endamê Înstîtutê Ziwan û Kultirê Kirmancî/Zaza IKK.e.V Berlînî û xebatê xo dewam kerd. 2014. de, Kongreyê Înstutê Ziwan û Kultirê Kirmancî/ Zaza IKK. e.V Berlinî de zê îdarekerdoxî amê weçînitene. 2018. kongreyê Înstutê Ziwan û Kultirê Kirmancî/Zaza IKK. e.V Berlinî de rêyêna amê weçînitene, raye ra berdoxanê Înstutîtî mîyan de ca gurewt û aktîf xebatê xo devam keno.

Îbrahîmê Xaşxaşê, 2008 ra nat, hetê ra jû fîrma de xebetîno, hetê ra karê Kulturî de xebetîno, hetê ra kî şîîran û maqaleyan nivisneno. Şîîr û maqaleyê Îbrahîmê Xaşxaşe, Kovara Zulfîqarî de ( Zülfikar Dergisi), Kovara SEMAH de ( SEMAH Dergisi) çap bî û honakî dewam kenê. Şîîrê xo, demê de kilmek de Kovara „ BEZUWAR“ ê ( Bezuwar dergisi, Dêrsim de çap bena) neşr bî.

Şîîr û maqaleyê Îbrahîmê Xaşxaşe, ancîya demê de kilmek de, rojnameya „ NEWEPELE” ( Amed de çap bena ) de kî neşr bî.

Kovarêya VATE de şîîrê xo neşr bî.

2014 de bi jû şîîra xo, bi nameyê “XWEZÎLA” bî beşdarê *Çalakîya Edebîyatî ya Hûseyîn Çelebi û şîîra xo xelata 2.gurete.

2017 de rêyêna bî beşdarê *Çalakîya Edebîyatî ya Hûseyîn Çelebîyî, na çalakîye de ancîya şîîra xo bi nameyê “KEWÊ” xelata1.gurete.

Şahîya Kulturê Kirmancan