Şahîya Kulturê Kirancan I

Şahîye Kulturê Kirmancan ya juyîne roja 12.06.2015 de Werkstatt der Kulturen de virazîye. Şahîya ma de hunermendên ma yên hêjayî Xezale û Sevgîye ca girewt. Heskerdoxanê Kirmanckî, Dost û hevalanên Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza) –IKK- e. V. yî amayî na şahîya ma, ma tenya nêverdayîme. Şahîya ma de nêzdîye hîrisê kesî ama de bî. Seba cangorîyanê Kirmancîye û dinya deqê payî ra vindetene ra dime bi qesê kerdena serekê Înstîtutî Lerzan Jandîlî şahîya ma dest kerd ci. Verde Sevgîye sahne de cayê xo girewt û nîyadoxan rê lawikên xo yê rindekî vatî. Sevgîye ra dime nêm sahate bîne amê dayene. Bine ra dime, parçeyê diyîne de hunermenda mana delale Xezale vejîye sahne. Xezale bi vengê xo yo delal nîyadayoxanên xo rê lawikên xo yên weşî bi Kirmanckî û bi Kirdaskî vatî. Pêynîya şahîya ma de Hunermend Baran kî vejîya sahne hem tenya û hem kî teba Xezale nîyadoxan rê lawikên Kirmanckî û Kirdaskî vatî. Şahîya ma bi serkewtiş vêrde ra. Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza) –IKK- e. V. yî hunermendanên ma Xezale û Sevgîye rê spas keno, ci rê serkewtene wazeno. Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza) -IKK- e. V. şîkîno tenya bi hetkarîya endamanên xo, dost û hevalan xo şahîyanên nîyanênan amade bikero û bi naye kî re kultur û zonê xo wayir bivejîyo û xizmeta zon û kulturê xo bikero. Seba naye kî Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza) -IKK- e. V. yî endam, dost û nasanên xo rê spas keno. Ancîya na şahîya ma de Ciwan Tengezer, Îmam Özgül, Vakkas û Özgürî hetkarîya ma kerde, seba naye kî ci ra vanîme: Şima weş û war bê. Rind ke şima est ê. Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza) –IKK- e. V.