Şahîya Kulturê Kirmancan IV

Şahîye Kulturê Kirmancan ya çarîne roja 19.11.2017 de Werkstatt der Kulturen de virazîye.

Meymanê na şahîya ma hunermendê ma Firat Güneş, Sevgîye û Yurtseverî, Pinare û Îmamî bî.Heskerdoxanê Kirmanckî, Dost û hevalanên Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza) –IKK- e. V. yî ma tenya nêverdayîme, amayî na şahîya ma. Gelê kesên ke hetanî nika nîyamê bî şahîyanên ma, amayî na şahîye. Bi no qeyde salona şahîya ma hênî bîye pir, ke tayê nîyadoxan cayê ronîştene nêdî, lingan ser ro mendî.Seba cangorîyanê Kirmancîye û dinya deqê payî ra vindetene ra dime bi qesê kerdena endamê ma Munzur Çemî şahîya ma dest kerd ci.Verde Sevgîye û Yurtseverî amayî sahne. Sevgîye bi vengê xo yê weşî, Yurtseverî kî -xortêde mano hêja wo- hem bi vengê xo hem kî bi înstrumentanên xo şênayîyêde bîne kerde şahîya ma. Sevgîye û Yurtseverî ra dime Pinare û Îmamî şopa diyîne şahîya Înstîtutê ma de sahne de cayê xo girewt. Pinar û Îmamî zê şahîya hîrêyine na şahîye de kî performansêde rind musna nîyadoxan rê lawikanên xo yên weşî vatî Pinare û Îmamî ra dime nêm sahate bîne amê dayene. Hunermendê ma Firat Güneşî bîne ra dime sahne de cayê xo girewt û nîyadayoxan rê lawikên xo yên delalî vatî.

Şahîya ma bi serkewtiş vêrde ra. Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza) –IKK- e. V. yî hunermendanên ma, Firat Güneşî re, Sevgîye û Yurtseverî re, Pinare û Îmamî rê ju bi ju spas keno, ci rê serkewtene wazeno. Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza) -IKK- e. V. şîkîno tenya bi hetkarîya endamanên xo, dost û hevalan xo şahîyanên nîyanênan amade bikero û bi naye kî re kultur û zonê xo wayir bivejîyo û xizmeta zon û kulturê xo bikero. Seba naye kî Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza) -IKK- e. V. yî endam, dost û nasanên xo rê spas keno. Rind ke şima est ê. Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza) –IKK- e. V.