Bîyografîyê Akman Gedîk

Cuya kilm

Akman Gedîk, serra 1963 de dewa Reqasa giredayê Gimgimîya, Raqasa de ameyo dinya. Mekteba verêne dewa xo de, mekteba mîyanêne û Lise Gimgim de wend.

Zemanê , “ Açık Öğretim Fakültesi “ dewam kerd. 1988 de amey Almanya- Zewecîyaye yo û wayîre di lajan o.

Şîîre, hîkaye û nuşteye cerîbnayîşê dêyî xêlê kovaran û rojnameyan de neşr bîy.

Kitabe xo :

•Harman Zamanı( 1992- Şîîre) •Her Ayrılık bır hüzündür ( 2002 -Şîîre) •Gimgim zerreye ma de ( kirmanckî, folklor)

•Ben bir çocuğun düşüyüm ( 2006-Şîîre) •Roj ma de şewle dano ( 2012-kırmanckî-Şîîre) •Uzakların Öyküsü (2013- Hikaye)

•Renk yoksulu ( 2015- Nuşteyêceribnayîşî) •Sesim rüzgârla gider (2018- Şîîre,)

XELATE: •Musebeqaya Şîîre seba Adnan Yücelî, xelata mansîyonî

•Musebaqaya Şîîre û Hikaye seba Hüseyîn Çelebî, kirmanckîde beşa hikaye, xelata juyîne

# musabeqaya hîkaye, şîîrê û resmande beşa şîîre kirmanckî de xelata dîyîne gurete. Na musabeqa Komela(AABF) alewiyanê yê Almanya organîze kerdîbî