AA-TEXT Format

bild.png

Gelê hevalanê ma bi seran derheqê Kirmanckî de ya kî Kirmanckî ser ro xebetîyêne. Lê her kes xo ser ro, jubînî ra dûrî, bêhaye bî. Seba ke kar û gureyê nê hevalan biyarîme tê lewe, tayê Reşa Kirmanckî, seke zanîno, qet rind nêbîye û hêna kî rind nîya. Seba naye kî tayê hevalanê ke bi seran o, Kirmanckî ser ro xebetîyêne, dest kerd bi karê ava kerdena ju dezgehî.

Neu