Bîyografîyê Wusênê Gestemerde

Cuya kilm

Wusênê Gestemerde, serra 1971 de dewa Gimgimî Gestemerde de ameyo rîyê dinya. Domanênîya xo Gestemerde de vêrena ra.

Panc serrî dibistane dewa xo de waneno. Mektebo mîyanên kî yew serre Gimgim de, di serrî kî Uskira (Çaylar) de waneno û serra 1985 de beno mezûn.

Zaf serranê qican de maya xo Xezale keno vîndî û cuyê/heyetê xo zêderî xerîbîye de vêreno ra. Serra 1990 ra nat Ewropa der o.

Endamê Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (ÎKK) e.V. Berlinî yo û demê kî karê Komîteya Rayeraberdîşê Înstîtutî de bi hevalanê xo aktîf xebetîya.

Serra 2000 ra nat ziwan û kulturê xo ser o xebetîno û bi kirmanckî (zazakî) meqale, hîkaye û şîîran nusneno. Heyanî roja ewroyî xêyle meqaleyî, bi desan şîîre kirmanckî nusnê û bi desan kî roportajî viraştê. Lêwe naye de rêyna bi tirkî bi desan meqaleyî û bi desan şîîrî nusnê.TV 10 de û CAN TV de çand programî viraştî.

Bi namêyê "Xezala Koyê Bîngolî" ju kitabê xo yê şîîran weşanîya.

Şîîra êy a bi sernameyê "Ez kam a?" musabeqaya hîkaye û şîîran a 20. Huseyîn Çelebî de xelata juyîne gurete.

Hona kêyepelê DersimÎnfo de nusneno û hetanî nika nuste û şîîrê xo rojnameya zê Özgür Politika, Yeni Özgür Politika, Rojeva Medya û kovara zê Vate, Mîraz, Çepkî, Semah, Ma,.. de û kêpelanê zê Gestemerde Online, Kirmanckî Online, Dêrsim Info, Newede Dêrsîm, Varto Sitesi, Varto Dergisi,... de neşr bîy. Rêyna bê nê kêpelan, xêlê kesan kî nustê êy kêpelanê xo de neşr kerdî.

Zewecîyaye yo û çar domanê xo est ê.