Halkımıza Çağrımızdır

Halkımıza Çağrımızdır.

Bilindiği gibi Türkiye’de, Eylül 2012’de yayımlanan yönetmelikle, yabancı dil kontenjanında yaşayan diller ve lehçeler adı altında Kürtçenin de “seçmeli ders” olarak Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) müfredatına girdi.

Müfredat,12 yıllık mecburi Türkçe eğitiminin 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflarında, öğrencilerin bir sınıf ya da yeterli (enaz 10 kişilik) grup oluşturacak sayıya ulaşması halinde, haftada 2 saat kirmanckî /zazaki dersi alınabiliniyor..

Bakanlık, 2021/ 2022 eğitim yıllında gerek seçilmek istenilen seçmeli dersin, gereksede müracaat edenlerin oranının tespiti için 04.ocak 2022 den, 21.ocak.2022 ye kadarki tarihi “müracaat süresi” olarak belirlemişti. Bu süreyi yetersiz bulan çeşitli sivil toplum kuruluşları ve velilerin “süreyi uzatma” istemlerini göz önüne alan bakanlık, müracaat tarihini 06.şubat.2022 ye kadar uzatmış bulunmaktadır..

Değerli halkımız, bildiğiniz gibi Uneskonun da 2009 tarihli son raporunda da belirtildiği üzere, “ önlem alınmaz ve böyle devam etmesi halinde mahlesef kırmancki/zazaki de kaybolacak diller arasında yer alacaktır” diye belirtmektedir..

İnstitüt olarak, kırmanckinin hali hazırdaki durumuna baktığımızda Unesconun kaygısını yerinde bulduğumuzu belirtebiliriz. Kırmancki/Zazakinin ölmesini durdurmanın elbeteki çaresi vardır. Çözümü, dillimize karşı duyarsız kalmamak, yaşatılması adına yaşamın her alanında kulanmak, sahiplenmektir..

Neden? : Çünkü, biliyoruzki bilge konfüçyusunda dediği gibi, “ dil insanın kimliği, kişiliği ve varlığıdır.” Yaşar Kemalin değişiyle, “Dil insanın vatanıdır”, işte varlığımız olan dillimiz mahlesef ilgisizliğimiz yüzünden can çekişmektedir. Bunu durdurmanın argümanlarını, yol ve yöntemlerini bilince çıkarıp sorumluluk bilinciyle hareket etmek durumundayız. Asimilasyonu durdurmanın çaresi, ona karşı mücade ile olur. Aksi halde dilimizle birlikte bizlerde tarih sahnesinden yok olmaktan kurtulmayacağız..

Modern çağımızın filozofu dilbilimci Chomsky, “ bir ulusu yok etmek için tanka topa ihtiyacınız yoktur, onun dillini asimile edip unuturduğunuzda, otomatikmen onuda yok etmiş olursunuz” der..

2002 yılında kurulan “Înstîtutê Ziwan Û Kulturê Kirmancî (Zaza)-IKK-e.V. Berlîn” kırmancki dil institüsü, kırmanckinin yaşatılıp geliştirilmesi noktasında üstlendiği misyonu gereği, diasporada aralıksız çalışmalarını yürütmektedir. Sorumluluğu gereği her imkanın değerlendirilmesi noktasında şuan kırmanckinin Türkiyedeki okullarda seçmeli ders olarak verilmesini önemsemektedir. Bu noktada siz değerli halkımıza çağrıda bulunarak, diyoruzki:.

Gün bugündür, sorumluluk bilinci ile lütfen size yakın okulara gidip “oğlumun/kızımın seçmeli ders de, kendi anadili olan kırmancki/zazaki yi öğrenmesini istiyorum” şeklindeki tercihinizi söyleyerek, talepde bulunun. Haydi kırmanclar hep birlikte omuz omuza vererek bu imkandan istifade edelim..

• Dilimiz kimliğimizdir, kimliğimize sahip çıkalım..

• Muracat ederek seçmeli ders olarak kırmanckiyi tercih et, tercih ettir..

• Bugün değilse ne zaman?.

Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza)-IKK-e.V. Berlîn komitesi adına.