Karê ke mabeyne 2018 û 2023 de kerde

Karê muhîmê ke ma sera 2018 ra nat kerdê, bi kilmîyê nê wê:


1- 16.11.2018 de bi namê “Dersîm 37-38“jû panel organize kerd. Meymanê ma Îsmaîl Beşîkçî (Qirkerdîş û sebebê dê), Lerzan Jandîl (Kirmanckî û Standart kerdîşê Zonî) Munzur Çem û Cahît Munzur (Raya Heqî û Qirkerdîş)

2- 17.11.2018 Şahîya Kulturê Kirmancan: Meymanê ma Beser Şahîn, Sevgîye, Pinar û Îmam bî.

3- 18.11.2018 Tîyatro, “Areyê Kayî” ame organize kerdene. Dima tîyatroyî de sebake derheqê şahîya kulturî, Panel û Tîyatroyî de beşdarbîyayîş û meymanê ma fikrane xo, peşnîyaz û şîrovane xo bîyare ra zon, “Mîkrofono Rakerde” amebî amade kerdene.

4- 11.2019 de Şahîya Kulturê Kirmancan organîze kerde. Meymanê ma Mavîş Gûneşer, Kemal Kahraman û Sevgîye bî. Şahîye de Îbrahîmê Xaşxaşe bi şîîranê xo reng da şewe. Moderatorê ma Soner Soyer bî.

5- Ancîya ma aşme de her êneyê peyenî de bi mamostîya Çeko Kocadağî bi nameyê “Atolya Zonî” amayîme pêser, “rewşa kirmanckî û etîmolojîyê çekuyanê kirmanckî “ sera xo mîyan de mobet kerd.

6- 21.02.2020 de seba fîraznayêna “Roja zonê dayikê ya cîhanî” bi hîre zonkî (Kirmanckî, Kirdaskî û Almankî) jû vîdeoyê amade kerde û lînka Înstîtutî de bar kerde.

7- Seba ke Berlîn de rewşa cûyê Alewîyano sosyal, (zon, kultur, bawerîye û integrasîyon) rind zelal bo, Mehmet Duran Şeker û Devrîm Denîz Tanerê bi nameyê “Alevîtîsches Leben În Berlîn” jû projekte amade kerdî bî. Seba serkewtîşê na projekte, Înstîtutî kî zê Europaische Konfederation Der Alevitengemeinden, Alevitische Gemeinde Deutschland, Delî Bîldungsakademî û Alevitische Gemeinde Zu Berlin î, na projekte de ca guret û pîştî de ci.

8- Projekta ke hetê 2B Werk Geselschaft Fûr Bildung, Erzîeherung und Arbeit mbH.yî ra bi name “Erste Hilfe Spesial Für Senioren Zuhause” (Kursê hetkarîya verêne taybetî seba kokiman çê de) amay bî amade kerdene de, înstîtutî kî zê kooperatinspartnerî ca guret û hetkarîya projekte kerde. Reberîna mamoste Lerzanî de, Lerzan Jandîl û Îbrahîmê Xaşxaşe “ Erste Hilfe Spesial Für Senioren Zuhause” “Evde özel ilk yardım” Almankî-Tirkkî ra ca.55 rîpelî (zê kitabe destî ) çarnayî rê kirmanckî.

9- Gore mufredate perwerdeyê Almanya, domane ecnebîyane kê Almanya de cûyene, mekteban de zê dersa weçînîtêne şîkîne mekteban de zonê maya xo de perwerde bîvîne. Na heqe ra heyanî nika çi hêf ke teyna domanane kirmancan îstîfade nekerdene. Seba kê domane kirmancî kî na heqe ra îstîfade bikere, Înstîtutî û kooperationpartnere xo şaxa sendîka mamosteyanê almanya GEW î (Gewerkschaft Erzîeherung und Wîesenschaft Berlin) Xhain kreuzberg ra bi Gokhan î, pîya gamî eştî û muracate senat î kerd. Îta de role ma şagirtan doz kerdene bî. Sebake pratîkte pîya gama berzîme û şagirtan doz bikerîme, bi pîştîdayoxanê xo Cemaatê Dersimî, Cemevî û Varto-Der î, kombîyayîşî viraştî. seba kê balê kirmancan biancîme taybetîya na mesela ser, vîdeoyê înformasîyonî amade kerdî, û medya sosyale de vila kerdî. Ancîya seba înformasyonî, di dolimî Fleyearî çap kerdî, cîya cîya aktîvîteyî organîze kerdî. Çapê ewilî de 200 ê fleyaerî, çapê diyêminî de kî 1000 Flyearî çap kerdî û vila kerdî. Dawîye de 10 şagirtî doz kerdî. Ne şagirtî her çarşeme Kreuzberg de mekteba Otto-Wels-Grundschule de sahato nem zê dersa weçînitêne kirmanckî de perwerde vînene.

10- Serra 2020 de kî ma her êne yê peyenî de bi mamostayîya Çeko Kocadağî bi nameyê “Atolya Zonî” amayîme pêser, “rewşa kirmanckî û etîmolojîyê çekuyanê kirmanckî “ sera xo mîyan de mobet kerd.

11- Neweşîya corona ra sebep çi hefke ma 2020 de kî xêlî plan û aktîvîteyê xo yê serane yî zê şahîya kulturê kirmancan, nekerdî. Ê demê xirabinî de, namzete înstîtutî hunermend Soner Soyerî bi nameyê înstîtutî domanan rê bi nameyê “Gaxan”î jû kilame amade kerde û lînka Înstîtutî de “Youtube” sera bar kerde.

12- Hama ez sere de balê şima biancî mesela Corona ser. Ma par kongreyê xo yê 2021 ra dima planê xo yê seraneyî viraştî bî. Lê neweşîya Corona ra sebeb çi hêf ke ma xelî aktîvîteyê xo nekerdî. Na beîmkanîye de ancîya kî kare ke ma kerdî bî nîyanên bî.

13- Înstîtutî 24.okt.2021 de bi nameyê “şewa kulturî” jû şewe organîze kerde. Şewe de meymane ma Îbrahîmê Xaşxaşe, Cemal Xinzor, Pinar û Îmam Ozgul, hevale xo Gokhan û Rindo yî bî. Şewe de Îbrahîmê Xaşxaşe û Cemal Xinzorî şîîrê xo wendî, hunermendanê ma ra Pinar û Îmam Ozgulî kî bi guruba xo kilamî vatî. Şewe bi xêlî beşdaran bi coş û hez derbaz bîye. Şewe de, mamoste Lerzan Jandil î derheqe xebate Înstîtutî de înformatîon da beşdaran. Şewe, bi serkewte xelesîye.

14- 08.03.2022 de seba fîraznayêna xoverdayêna cênîyanê kedkaran yê cîhanî, Înstîtutî, Cemxaneyê berlînî, Cematê Dêrsimî û komela sewazî pîya jû şahîye organîze kerde. Şahîye de bale beşdaran anit ra muhîmîya roje ser, dima kî bi jû temsîlkara “cumartesî Annelerî“ (dayikê şemî), telefon sera tekîlîye virazîye. Bi kilmekî temsîlkare, derheqê rewşa xoverdayêna „dayikanê şemî“ de, înformasyon da beşdaran. Program zaf dewlemendî bî. Sîyaset medarî, wendekarî, cîya cîya partîyan ra wekîlî amay bî.

15- 21.03.2022 de kî seba fîraznayêna Newroze jû nuşte û vîdeoyê amade kerdî û medya sosyale de vila kerdî.

16- 07.04.2022 de Înstîtutî û Adar Schule pîya, Adar Schule de bi nameyê „Vîrî Ardîşê Kokbirê Dersîmî“ jû aktîvîte organîze kerde. Na aktîvîte de xêlî kesî beşdar bîbî. Kek Munzur Çemî derheqê kokbire dêrsimî de înformasyon da beşdaran. Dawîye dekî kitabe xo “Gûlûmse ey dersîm”îyo kê tirkkî ra çarnaybî rê kirdaskî, da nas kerdene. Wusêne Gestemerde û wayire adar schule pîya beşdarî silam kerdî. Îbrahîmê Xaşxaşe şîîrî wendî. Hunermend Soner û hunermend Gabar î pîya sahne gurete û şîwarî vatî. Dawîye de aktîvîte bi serkewte xelesîye.

17- Newroza domanan: Kooperatîonspartnere ma Yekmale û înstîtutî 11.06.2022 de bi nameyê “Kinder und Familienfest” jû şahîye organîze kerde. Ma zê hersere tede ca guret û stande kitaban ra kerd. Na şahîye de kî zê her sere çar parçe kurdîstan ra kurdîstanijî beşdar bîbî. Dawîye de kî bi nameyê înstîtutî derheqe muhîmîya roje de qese kerd. Şahîye bi coş û bi serkewte xelesîye.

18- Înstîtutî, di-de yê temuze (02.07.2022) de, meşo kê hetê cemxaneyî ra seba kê qetlîame sewasî berone şermezar kerdene organîze bîybî, de ca guret û bi jû nuşteye medya sosyale de qetlîam û qetl kerdoxî şermezar kerdî.

19- 03.07.2022 de endamê Înstîtutî bane yekmale de amayîme têlewe û werê xo yê mîllî zerfetî werde û xo mîyan de xoşeber kerd.

20- Ma 09.07.2022 de Yekmale de bi jû aktîvîte yê de xurte, Alîşer efendî û Zarîfa Xanime yad kerdî. Kek Munzurî derheqê xoverdayêna qoçgîrî, Alîşer Efendî û Zarîfa Xatune de înformasîyon da beşdaran. Na aktîvîteyê de çend wekîlane HADEP ê ra qederî xelî kesî beşdar bîybî. Aktîvîteyê de Îbrahîmê Xaşxaşe û Wusêne Gestemerde şîîrî wendî. Pinarê û Îmamî kî kilam û şîwarî vatî. Aktîvîteyê bi serkewte xelesîye.

21- Aşma êlule de seba ke projekta “Mektebanê Berlin de Dersa Kirmanckî” rêyna bero aktîf kerdene, kombîyayîşî virazîyayî. Netîca ne kombîyayîşan de qerarî amayî guretene û gamî erzîyayî.

a- Hetê Lerzan Jandil û Aydin Bingol îra “Testê Kirmanckî C1” amê amade kerdene.

b- 19.05.2022 de hîre malimî Burcu, Heja û Haydar Denîzî Yekmale de kewtî nê îmtîhanî û sertîfîkayê xo guretî.

c- 09.06.2022 de Otto-Wels-Grundschule de seba mamostayîye/malimîye mulaqat virazîya.

Kesên ke bêşdarê ne mulaqatî bîybî: Sendikaya GEW îra birez Gokhan, Senato ra Evrim Soylu xanime, Otto-Wels-Grundschule ra birez Stefan Sibler, Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî ra mamoste Lerzan Jandil û Mukaddes DedeAslan. Seba malimîye kî hevalanê ma ra, Burcu, Heja û mamoste Haydar Denîz beşdar bîybî û malimîya xo qebul bîye.

d- 24.06.2022 de Otto-Wels-Grundschule de bi nameyê “sommerfest”jû aktîvîte organîze bîybî. Na atîvîte de mamoste Lerzan Jandîl, Heja, mamoste Haydar Denîz û Mukaddese ca guret.

e- Lîsteya nameyê famîlîya domanan virazîye û têy tekîlîye virazîye.

g- Mufredatê mektebe 6 temayan ra virazîyo. Sebake Almankî ra biçarne kirmanckî, Lerzan Jandîl, Aydin Bîngol, Heja û Haydar Denîzî zê vazîfedarî amayî kifş kerdene. 22- 08.05.2022 de Cemate Dersimî de seba ke mekteban de kirmanckî zê dersa weçînîtêne bero dayêne, metod û usulan sera kombîyayîşe virazîya.

23- Aşma oktobre (ekim) de gereke Şahîya Kulturê Kirmancan organîze bikerdene, le çi hêf ke rîvale neweşîya corona ra îptal kerde.

24- 03.07.2022 de endamê înstîtutî Yekmale de amayî têlewe. Ne têlewe amayîşî de wer ê kirmancono mîllî zerfetî werde û xo mîyan de aktîvîte û planê înstîtutîyê seranî (2022-2023) yê kê îdare kerdoxan viraştîbî, endaman rê îzah kerdî û dolimena sera derga derg xoşeber kerd.

25- 28.08.2022 de înstîtutî, sebake Marîfet Kaya kitabe xo yê "Şanika Lacê Pîre - Der Vogelfänger und der Spatz" edi Rosa-Luxemburg-Straße 30, sînema Babylon de bidone nas kerdene, jû aktîvîte organîze kerde.

26- Ancîya Înstîtutî 01.10.2022 de seba ke Marîfet Kaya rêya dîyine de kitabê xo yê "Şanika Lacê Pîre" bido rê naskerdene, Omayra Kulturzentrum de jû aktîvîteye organîze kerde. Bi nameyê IKK yî Aydin Bingolî derheqê ziwanê kirmanckî û derheqê xebatê Înstîtutî de qese kerd û malumatî dayî beşdaran. Wusênê Gestemerde kî kitabê xo yê "Xezala Koyê Bîngolî"ra çend şîîrê xo wendî. Grûba "Tîja Berlînî" kî bi çend lawikanê kirmanckî û kirdaskî reng da şewe.

27- 15.10.2022 de sergera 20 îna awanbîyayîşe IKKyî fîrazne. Na şahîya kulturî de, awankerdox û kedkarane Înstîtutî ra Munzur Çem, Lerzan Jandîl, Çeko Kocadag û Aydin Bîngol ebi jû plakate amay onire kerdene.

Kaleke de kî kooperatîonspartnere Înstîtutî, sendîka maliman (GEW) îra Gökhan, sebake kirmanckî mektebede zê dersa weçînîtêne berone dayene de pîştî dabî ma, okî bi plakate onire kerd. Dawîye de kî, pero endame Înstîtutî, bi jû “Sipasname”yê onire kerdî. Meymane ma hunermenda mana hecayê Sakîna Teyna û guruba xo, Soner Soyer, Burhan Karakaş û Hûseyîn Karakaş bî. Şahîye de Îbrahîmê Xaşxaşe kî şîîrê xo wendî. Madarotorê ma Pinar û Îmam Özgulî bî. Bikilmekî, şahîye bi xêlî beşdaran bi coş û hêz xelesîye.

28- Kedkar û awankerdoxanê Înstîtutî ra kek Munzur Çem çi hêf ke 11.12.2022 de Berlin de şî heqîya xo. Merasîme cinazeya kek Munzurî cemxane de arde ca. Merasîm de înstîtutî aktîf ca guret û xizmete ra xo pêyser neguret. Merasîm de Mîkaîl Aslan û Cemîl Qoçgîrî jû şîware vate, hevalane ma Sewgîye, Şener Yildizî, Soner Soyer, Pinar û Îmam Ozgûl î ke dorme înan de cayê xo guret. Pîr Musa Gonûl î kî merasîm de bi kirdaskî

jû şîware vate.

Merasîm de Lerzan Jandîl î zê medaratorî xizmete kerde. Înstîtutî Merasîme çewrese kek Munzîrî de kî aktîv ca guret û role xo kay kerd. Endama înstîtutî Sewgîye, û Şener Yildiz î kilam û şîwarî vatî. Tewerê Berlîn ra xêlî meymanî amay bî. Îta de newazena detayan kûne le bi kilmekî peroyîne endam û îdare kerdoxanê Înstîtutî xizmete kerde. Merasîm de Îbrahîmê Xaşxaşe kî zê medaratorî xizmete kerde.

29- Înstîtut û kooperatîonspartnere xo sendîkaya GEW-Berlinî 03.02.2023 de seba kê dersa kirmanckîya ke Otto-Wels-Grundschule de dest pêkerdo, berone zanitene, bi nameyê “Vengdayîşe Çapemenîye” jû aktîvîte organîze kerde. Na organîzeyê de xêlî parlamenteran, wekîlan û sereke dezgeyan ca guret. Mamoste Lerzan Jandîl, mamoste Haydar Denizî, Îbrahîme Xaşxaşe û wekîl û temsîlkarane partîyan û Gew îra birez Gokhanî derheqe muhîmîya zonî de qese kerd û hîse xo ardî ra zon.

30- 03.03.2023 de seba înstîtutî Bîemer û Laptop guretî-herenayî.

31- Înstîtutî, " Xiznaya Çekuyan 6-7" 2.purtikî Gulane 2023 de vetî.

32- 21 şibate de “roja zonê dayikeya cîhanî” çi hêf seba ke Turkîya de hardlerzay bî û demê de xierabinde bîme, nêfirazne.

33- 8 te Adare de, bi “kardeş dernekler”î “Cemevî” de roja cênîyane kedkaranê cîhanî fîrazne.

34- 18ê Adare de înstîtut û kooperatîonspartnerê xo Yekmale, zê her serre “Newroza Domanan” fîrazne. Înstîtutî stande purtikan ra kerd. Xêlî kesî beşdar bîybî. Îbrahîmê Xaşxaşe bi nameyê înstîtutî beşdarî silam kerdî, “tarîx û kulturê ma de cayê Newroze çiko, çi nîyo” sera vinet.

35- 07.05.2023 de înstîtutî bi cemevî, cemate Dêrsimî û Omcali-Der i pîya aktîvîteya “Areye kayî” organîze kerde. (Na aktîvîteyê raver amaybî organîze kerdene, tayê sebeban ra texelîyay bî)

28.04.2023 Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza) –IKK- e. V.

Îbrahîmê Xaşxaşe