Konferensî-Panelî

Seba ke kar û gureyê nê hevalan biyarîme tê lewe, tayê Reşa Kirmanckî, seke zanîno, qet rind nêbîye û hêna kî rind nîya.

Seba naye kî tayê hevalanê ke bi seran o, Kirmanckî ser ro xebetîyêne, dest kerd bi karê ava kerdena ju dezgehî.