Şahîya Kulturê Kirmancan ll

Şahîye Kulturê Kirmancan ya diyîne roja 05.03.2016 de Werkstatt der Kulturen de virazîye.

Şahîya ma de hunermendê mawo hêja Zele Mele teba grupa xo ca girewt. Heskerdoxanê Kirmanckî, Dost û hevalanên Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza) –IKK- e. V. yî amayî na şahîya ma, ma tenya nêverdayîme. Şahîya ma de hîrisê kesî ra zêdêrî mordemî ama de bî. Seba cangorîyanê Kirmancîye û dinya deqê payî ra vindetene ra dime bi qesê kerdena serekê Înstîtutî Lerzan Jandîlî şahîya ma dest kerd ci.

Parçeyê verênî yê şahîya ma de hunermendê ma Zele Mele ma rê lawikên xo yê delalî, bi vengê xo yê weşî, bi coş vatî.

Bine ra dime hunermendê ma Zele Mele teba grupa xo parçeyê diyîne de rêyêna amê sahne. Ancîya bi lawikanên xo, bi vengê xo, bi coşê xo zerîya bela nîyadayoxan de nîşt ro. Şahîya ma bi serkewtiş vêrde ra.

Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza) –IKK- e. V. yî hunermendê ma Zele Mele û grupa dê rê spas keno, ci rê serkewtene wazeno.

Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza) -IKK- e. V. şîkîno tenya bi hetkarîya endamanên xo, dost û hevalan xo şahîyanên nîyanênan amade bikero û bi naye kî re kultur û zonê xo wayir bivejîyo û xizmeta zon û kulturê xo bikero.

Seba naye kî Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza) -IKK- e. V. yî endam, dost û nasanên xo rê spas keno.

Ancîya na şahîya ma de Av-Karî (Avrupa Karerliler Derneği) hetkarîya ma kerde, seba naye kî ci ra vanîme: Av-Kar, endam û rayeraberdoxanên dê weş û war bê. Rind ke şima est ê. Înstîtutê Ziwan û Kulturê Kirmancî (Zaza) –IKK- e. V.