ŞÎÎRÎ

Kalê Mi


Ma bi xêr dî,

Pîrê mi

Kalê mino herdîşsipê

Werte ra heştay û ju serrî vêrdî ra

Ma hona cayê mezela to nêzanîme

Bêbext û xayinan ra veng nêvecîno

Pêroyîne xo no re kerrênî û lalenî...


Pîrê mi

Kalê mino herdîşsipî

Naye rind bizane

Destê ma hertim pêsîrê mixenetî der o

Hen rehet-rehet ranêvirdanîme

Ma kî raya pîrê xo Sêyîd Rizayî der îme

Ma kî na rayê de zê to sareyê xo danîme

La dişmen ver de sareyê xo ronênanîme


Pîrê mi

Kalê mino herdîşsipî

Tornanê to kî verba zilumî de

Vengê xo kerdo berz

Û seba kamîya xo

Seba welatê xo

Û seba zonê xo

Dişmen de ceng der îme


Pîrê mi

Kalê mino herdîşsipî

Ma bi nameyê to

Ma bi axîna to

Wad kerdo

Û sond werdo

Ma do rojê welatê xo azad kerîme


Wusênê Gestemerde

Berlîn, 15.11.2018

Şîye


Şîye şîye ax liminê şîye

Zerrya mi gurete xo de şîye

Zê gujgeleka vayî dota amê

Toz û wele fîştê ra asmên

Roştîya çimanê mi ver bîye vîndî şîye


Tiketika zerrya min a

Kezeba mi to ser recefîna

Kam vano çi wa vacêro

Dost û dişmen re înat

Ti hesreta canê min a


Şîye şîye ax liminê şîye

Zerrya mi gurete xo de şîye

Zê perê qazqulingan

Kewtê xişmê vayî ver

Puk û pukeleka vay de şîye


Verê çêberê çê pîyê to de robaro

Şêmuga çêberî ser nişta ro ez bêsitaro

Qudimê mi ti vanê şîkîyo

Ez naca bê to ûstîxwar o


Mi emşo hewnê xo de dîye

Dest kerd porê mi ra, lew na sirota mi ra

Zê milaketa şewa tarîye

Bêven û bêvac bîye vindî şîye


Ti vanê ez ez nîya

Ez xo de şîya

Zê kerr û boman a

Hêş û aqil nêmendo

Ti vanê ez sêyê verê dês û duwaran a


Şîye şîye ax liminê şîye

Zerrya mi gurete xo de şîye

Zê buliskê wusarî, zerê mi de şirqê

Dej û hêş kerd can û cigeranê mi

Hesreta xo mi rê kerde hezar hesrete û şîye


Wusênê Gestemerde

Berlin, 30.03.2005